ОГОЛОШЕННЯ

16 Грудень 2022

Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» в рамках реалізації проекту за  підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) “Екстрене реагування на потреби  внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю, особливими освітніми потребами та їхніх  сімей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні, шляхом оцінки потреб,  надання спеціалізованих послуг та допоміжних засобів методами кейс-менеджменту,  розповсюдження критичних матеріалів та інформації» у компоненті “Раннє  втручання” оголошує конкурс для експертів. За результатами відбору буде  створена команда з 5-ти експертів.  

Експерти надаватимуть послугу з січня по травень 2022 року. 

Очікується, що команда експертів надасть підтримку та братиме участь в розробці нормативно-правових актів для впровадження проекту Закону «Про раннє втручання». 

Цілі та обов’язки експерта: 

– координувати свою роботу з іншими експертами та представниками ЦОВів,  професійної спільноти, громадянського суспільства (Всеукраїнського форуму  “Батьки за раннє втручання”) 

брати участь в розробці документів щодо : 

– економічно-фінансового обґрунтування законопроекту  

– розрахунку вартості послуги раннього втручання 

– дорожньої карта для громад та органів місцевого самоврядування по  організації послуги раннього втручання 

– системи підготовки команд і фахівців з раннього втручання, що мають різні  професії 

– системи підвищення компетентностей фахівців раннього втручання  – критеріїв доступу до професійної діяльності у галузі                  раннього втручання  (сертифікація) 

– організації моніторингу якості послуги раннього втручання, яка  забезпечуватиме належний рівень захисту прав отримувачів  послуги – унормування питання умов праці, зокрема тривалості робочого часу, часу  відпочинку, тощо 

– організації міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії на різних рівнях – дидактичної розробки Типової програми навчання/підвищення кваліфікації  спеціалістів і фахівців, задіяних в організації послуги раннього втручання – брати участь в онлан та офлайн зустрічах  

– надавати письмові консультації щодо розроблених проєктів законодавчо нормативних документів 

Кваліфікація: 

– Ступінь бакалавра в галузі соціальних, юридичних наук, освіти, державного  управління або суміжної галузі з еквівалентними знаннями та відповідним  досвідом 

– Досвід роботи у відповідній сфері не менше 5 років

– Знання міжнародних стандартів і передового досвіду у галузі раннього дитячого  розвитку та раннього втручання 

– Відмінні комунікативні навички 

Досвід розробки законодавчо-нормативних документів 

Досвід участі у дорадчих органах в центральних та місцевих органах влади з  питань раннього втручання  

– Володіння знаннями про систему раннього втручання та особливості її  впровадження в Україні 

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи на електронну пошту  [email protected]: 

  1. Резюме у вільній формі
  2. Мотиваційний лист.

Термін подачі документів на конкурс до 25 грудня 2022 року. 

Результати конкурсу будуть оголошені до 30 грудня 2022 року.

Пов’язані новини